Τι είναι ατομική Ψυχοθεραπεία

Αναφέρεται στην διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά από ατομικές επισκέψεις – συνεδρίες – μεταξύ του επιστήμονα ψυχολόγου και ενός ανθρώπου (πελάτη)  που αντιμετωπίζει κάποιες προσωπικές δυσκολίες όπως, άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, φοβίες, αυτοκαταστροφικές τάσεις, οικογενειακά προβλήματα & δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, πένθος κ.α

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες.

Στην πορεία τους αναπτύσσεται μια σχέση  εμπιστοσύνης με τον ψυχολόγο που στηρίζεται στην εχεμύθεια, την αποδοχή, την ασφάλεια και την καλή επικοινωνία.

Με βάση την σχέση αυτή ξεκινάει η πολύ προσωπική διαδρομή του κάθε ανθρώπου προς την ενδυνάμωση, την αυτογνωσία, την προσωπική εξέλιξη και κατά συνέπεια την επίλυση των προσωπικών του δυσκολιών.

 Η διαδρομή είναι «προσωπική» καθώς διαμορφώνεται μέσα από τα βιώματα, τις ανάγκες, την προσωπικότητα και φυσικά το αίτημα του κάθε ατόμου που αποφασίζει να την ακολουθήσει.

Άννα Μαρία Κυριακοπούλου Ψυχολόγος

 

*(Για ραντεβού, πατήστε εδώ)

About the author