Τι είναι ομαδική Ψυχοθεραπεία

Βασικός στόχος των συναντήσεων στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι  που συμμετέχουν να ανακαλύψουν τον εαυτό και τα συναισθήματά τους.

Η Θεραπευτική ομάδα  λειτουργεί ως καθρέφτης των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, και μας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή με τις ξεχασμένες μας Δυνάμεις και Ικανότητες.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία μπορούμε να κατανοήσουμε πως εμείς οι ίδιοι επηρεάζουμε και διαμορφώνουμε τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους.

Η ομάδα λειτουργεί ως ο μικρόκοσμός μας και μας δείχνει, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη, ποια συμπεριφορά και ποια στάση μας μπορεί να φέρει δυσκολίες στις σχέσεις μας με τους άλλους. 

Η δουλειά, λοιπόν, της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι να στηρίξει τους ανθρώπους στην αναζήτηση του εαυτού και  της ψυχοσωματικής τους ισορροπίας υγείας κι ολοκλήρωσης. 

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από:

  • Δέσμευση στο χρόνο και τον τόπο συναντήσεων της ομάδας.
  • Σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών της ομάδας.
  • Ανάπτυξη της δεξιότητας μας να παρατηρούμε και να στοχαζόμαστε πάνω στον εαυτό μας και τους άλλους.
  • Ειλικρινή έκφραση του εαυτού και αποδοχή των άλλων μελών. 
  • Διερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης μας με τα άλλα μέλη της ομάδας και τον συντονιστή.

Άννα Μαρία Κυριακοπούλου Ψυχολόγος

 

*(Για ραντεβού, πατήστε εδώ)

About the author