Τι είναι Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία αλληλεπίδρασης και επαγγελματικής βοήθειας μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που απευθύνεται  σε αυτόν και η οποία προσεγγίζει  θέματα συναισθηματικής πίεσης ή και άλλων αρνητικών συναισθημάτων, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων, χαμηλής αυτοπεποίθησης κ.α.

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα το χώρο και τις ευκαιρίες να επεξεργασθούν τα θέματα που τα απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση ή/και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση των σχέσεων με άλλους, ανάπτυξη αυτογνωσίας και επίλυση συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης.
Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι Συμβουλευτικής που είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες.

Άννα Μαρία Κυριακοπούλου Ψυχολόγος

 

*(Για ραντεβού, πατήστε εδώ)

About the author