Ο αυθεντικός εαυτός ως θεραπευτικό εργαλείο 

Εισαγωγική Παρουσίαση: Πέμπτη 14 Ιουλίου 20.00

Σεμινάριο: Παρασκευή 15 – Κυριακή 17 Ιουλίου