Η ψυχοθεραπευτική Εργασία με τα Όνειρα

Με τον Morgan Goodlander διευθυντή Getstalt Institute of San Frasisco

Εισαγωγική Παρουσίση: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 20:00

Διήμερο Σεμινάριο: Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου (10:00-18:00)