Οι Βασικές Αρχές της Θεραπείας Gestalt – Εισαγωγική ομιλία (29 Σεπτεμβρίου 2016)

1ο Σεμινάριο με τον Morgan Goodlander (1-2 Οκτωβρίου 2016)